Podsumowanie zadania publicznego „Zagrożenia współczesnego świata – spektakl teatralny”

16.12.2016 r. w Gimnazjum w Gorzkowicach odbyło się podsumowanie zadania publicznego pod nazwą „Zagrożenia współczesnego świata – spektakl teatralny” finansowanego przez Powiat Piotrkowski.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili zaproszeni goście:

– Pani Iwona Kadir – Sekretarz Gminy Gorzkowice

– Pani Dorota Adamek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego

– Pani Zdzisława Szulc – Dyrektor Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach

– Dyrektorzy Placówek Oświatowych Gminy Gorzkowice

– Członkowie Grupy AA Dromader w Gorzkowicach

– Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice we współpracy z Gimnazjum w Gorzkowicach w okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku.

W tym czasie podjęte zostały następujące działania:

– warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone przez instruktorów teatralnych z Piotrkowa Trybunalskiego Panią Małgorzatę Kowalczyk i Pana Bartosza Gumulca,

– zajęcia koła teatralnego dla młodzieży,

– zajęcia muzyczne dla młodzieży,

– zajęcia plastyczne dla młodzieży,

– wykonanie i montaż kurtyny,

– zakup wieży stereo,

– zaprojektowanie, zakup i uszycie elementów scenografii,

– zakup rekwizytów.

Koszt realizacji zadania wyniósł 6 890 zł z czego Powiat Piotrkowski przeznaczył 6 200 zł. Wkład własny w ramach wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice to 690 zł.

Efektem końcowym realizacji zadania był spektakl teatralny „Zagrożenia współczesnego świata”, który obejrzeli uczniowie klas I-III gimnazjum oraz uczniowie klas VI szkół podstawowych z terenu gminy Gorzkowice.

Dziękujemy Powiatowi Piotrkowskiego za sfinansowanie zadania.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Zagrożenia współczesnego świata. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

MIKOŁAJKI

Zgodnie z tradycją 6 grudnia Św. Mikołaj odwiedził Gimnazjum w Gorzkowicach,Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Gorzkowice oraz Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach. Św. Mikołaja wsparło Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

 

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Galeria zdjęć: Wizyta Św. Mikołaja w gimnazjum. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Dzień Piłki Nożnej GUKS Gorzkowice

Dnia 18 czerwca 2016 r. zorganizowany został Dzień Piłki Nożnej GUKS Gorzkowice. Impreza podsumowująca piłkarski sezon 2015/2016 rozpoczęła się na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Kopiec”, gdzie odbyła się prezentacja wszystkich grup młodzieżowych. Następnie korowód piłkarzy udał się ulicami Gorzkowic na stadion, gdzie młodzi futboliści rozegrali mecze z drużyną seniorów GUKS oraz sprawdzili się w wielu testach piłkarskich i sprawnościowych. Imprezę swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Gorzkowice – Alojzy Włodarczyk oraz Prezes OZPN w Piotrkowie Tryb. – Stanisław Sipa.
W Gminno-Uczniowskim Klubie Sportowym „Gorzkowice” trenuje na chwilą obecną blisko 150 osobowa grupa piłkarzy. Wychowankowie klubu powoływani byli m. in. do Młodzieżowych Reprezentacji Polski, Kadr Województwa Łódzkiego. Brali udział w rozgrywkach klubowych na poziomie Ekstraklasy, I, II, oraz III ligi.

Przedstawiciele GUKS „Gorzkowice” dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, a w szczególności:
panu Pawłowi Nowakowi, właścicielowi firmy Agro-Masz, pani Katarzynie Gajdzie i pani Marcie Laczek, przedstawicielkom Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice.

 

DSC02077

DSC02043

DSC02107

DSC07622

 

DSC07623

DSC07895

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU W GIMNAZJUM

PDF

1 czerwca 2016 r. w Gimnazjum w Gorzkowicach uczniowie świętowali Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

Imprezę rozpoczęły: Dyrektor Gimnazjum p. Katarzyna Kuczerska i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice p. Marta  Laczek serdecznie witając młodzież, życząc sukcesów w rozgrywkach sportowych i zapraszając na kiełbaski z grilla oraz napoje.

Od godz. 9.00 uczniowie rywalizowali ze sobą w następujących  rozgrywkach sportowych:

– tor przeszkód,

– skoki przez skakankę,

– rzuty do kosza,

– strzały do bramki,

– turniej piłki siatkowej,

– turniej piłki nożnej

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali ciekawe i wartościowe nagrody.

Od godz. 11.30 młodzież „miała” wielkie grillowanie i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ czekał na nich „Piekielny Grill Solparku” z Kleszczowa.

To była bardzo udana impreza; pogoda dopisała, a młodzież świetnie się bawiła.

Ten pełen pozytywnych emocji i wrażeń dzień zawdzięczamy sponsorom:

– Panu Alojzemu Włodarczykowi Wójtowi Gminy Gorzkowice,

– Panu Piotrowi Stawskiemu Prezesowi Solpark Kleszczów Sp. z o.o.,

– Panu Michałowi Słowińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Elbest Sp. z o.o.,

– Panu Pawłowi Dędkowi Dyrektorowi Hotelu Wodnik,

– Firmie Kaufland

Pani dyrektor, prezes Stowarzyszenia, grono pedagogiczne oraz uczniowie bardzo, bardzo serdecznie dziękują.

 

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice zaprasza wszystkich członków i sympatyków na zebranie
w dniu  24.05.2016 r.  o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gorzkowicach.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

 wstazka

cropped-pobrane.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe działalności naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice ,które powstało w 2009 roku. Poszukujemy instytucji i osób prywatnych,które pomogą nam w  organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć : warsztatów ,projektów,konkursów oraz imprez plenerowych dla dzieci podczas wakacji.

Celem Stowarzyszenia jest  wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i przedszkola;ochrona i promocja zdrowia;działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci i osób dorosłych;upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;wspomaganie szkół i przedszkola w poprawianiu warunków lokalowych w pozyskiwaniu sprzętu i  pomocy dydaktycznych;organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i czasu wolnego;działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;promocja i organizacja wolontariatu;przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom;pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;integracja społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie co roku uczestniczy w różnych imprezach organizowanych dla dzieci i na ich rzecz ,które cieszą się dużym zainteresowaniem .Organizuje bale charytatywne z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom w trudnej  sytuacji życiowej .

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane współpracą z nami  osoby do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Składka członkowska to jedyne 50 zł rocznie.
Osoby zainteresowane wsparciem finansowym Stowarzyszenia prosimy o wpłaty na nasz rachunek bankowy 39 8980 0009 2021 0019 6585 0001

Więcej informacji na temat naszego Stowarzyszenia możecie Państwo znalezć na naszej stronie internetowej  spdgg.pl  .

Z  wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Marta Laczek

Strona poświęcona działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice